Produktmärkning


KRAV-logga Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.
Svanenmärkning Logotyp Svanen blev Nordens officiella miljömärke för drygt 20 år sedan. Syftet var att ge nordiska konsumenter en möjlighet att välja de bästa produkterna på marknaden ur miljösynpunkt.
Fairtrade märke Fairtrade (Rättvisemärkt) är en oberoende produktmärkning. När du väljer en Fairtrade-märkt produkt bidrar du till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer.
Bra Miljöval Naturskyddsföreningens mål är ett samhälle i balans med naturen. Bra Miljöval är ett av våra verktyg för att nå det målet. Vår märkning gör att du kan välja de produkter som är minst skadliga för miljön.
EU Ekologiskt Den nya ekologiska logotypen är den andra certifierade märkningen för ekologiska produkter inom EU.
Vegan The Vegan Society grundades 1944 i Storbritannien och är en välgörenhetsorganisation som arbetar för att sprida den veganska livsstilen. De åtnjuter stor respekt och deras Solros är nog ett av de mest respekterade veganska märken. Som vegan äter man inget animaliskt, inte heller ägg och mjölk.
ECEAE The European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE) är, som namnet antyder, en sammanslutning av europeiska djurskyddsorganisationer och arbetar för att stoppa djurförsök.
Soil Association Det ledande brittiska ekologimärket. Produktmärkningen har strängare regler än de europeiska minimikraven när det gäller klimat och djuromsorg. Förutom livsmedel certifierar Soil Association också t.ex. kroppsvård, fiskodling och textilier.
BIO Eller Bio-Siegel som det också kallas. Det officiella tyska ekologimärket sedan 2001.